EXPRESSIONS COLORS 2P

EXPRESSIONS COLORS 2P


001-00000

Μοναδικός τρόπος κατασκευής, που χρησιμοποιεί την ανάμειξη τριών βασικών χρωμάτων για φυσική αλλαγή στο χρώμα των ματιών σας.


29.90 €
Κείμενο Περιγραφής Κείμενο Περιγραφής Κείμενο Περιγραφής Κείμενο Περιγραφής Κείμενο Περιγραφής Κείμενο Περιγραφής Κείμενο Περιγραφής Κείμενο Περιγραφής


Πρόσθετες Πληροφορίες Πρόσθετες Πληροφορίες Πρόσθετες Πληροφορίες Πρόσθετες Πληροφορίες Πρόσθετες Πληροφορίες Πρόσθετες Πληροφορίες Πρόσθετες Πληροφορίες
1180